ngan-hai-photo-3
05
04
ngan-hai-photo-1
ok
01

Giới thiệu

Công Ty Cổ Phần Hóa Chất và Dịch Vụ Ngân Hải được thành lập năm 2012 tại Đà Nẵng trên nền tảng công ty cổ phần Nam Sài Gòn, với chiến lược phát triển thị trường hóa chất phụ gia và xúc tác tại khu vực miền Trung bao gồm các nhà máy lọc dầu Dung Quất, tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn cùng với các dự án dầu khí chuẩn bị triển khai như nhà máy lọc dầu Vũng Rô, dự án khí Cá Voi Xanh.